Sharp Brook v Bratislavě pátý

Dobrý výsledek si dovezl z nedělní sváteční Bratislavy při Turf Gala Sharp Brook. Pod vedením ž.Laubeho dokončili na pátém místě.
Video

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required